BROKER Sp. z o.o. - kredyty, leasing, ubezpieczenia, samochody, nieruchomości kredyty... ubezpieczenia... leasing...     
Prościej niż w każdym banku
 
Leasing
   ▪ Ruchomości
   ▪ Nieruchomości
   ▪ Wynajem


NIERUCHOMOŚCI

Finansujemy nieruchomości istniejące (tzw. leasing zwrotny) jak i nowe inwestycje budowlane (tzw. leasing inwestycyjny).
Przedmiotem transakcji mogą być pojedyncze obiekty lub też pakiety nieruchomości o minimalnej wartości 1 mln PLN.

Rodzaje finansowanych nieruchomości:
 • nieruchomości biurowe,
 • hotele,
 • magazyny i centra logistyczne,
 • sieci stacji benzynowych,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • infrastruktura komunalna.
Leasing zwrotny

Leasing zwrotny (ang. Sale-and-Lease-Back) oznacza transakcję, w której obecny właściciel nieruchomości sprzedaje ją i jednocześnie zawiera umowę wieloletniego leasingu tej nieruchomości.
W ramach umowy leasingu, były właściciel (a teraz już leasingobiorca) otrzymuje możliwość nieprzerwanego użytkowania obiektu, może również zapewnić sobie prawo odkupu nieruchomości po zakończeniu umowy leasingu.

Leasing inwestycyjny

Transakcja leasingu inwestycyjnego polega na tym, iż leasingodawca, na zlecenie leasingobiorcy pozyskuje nieruchomość (kupuje gotowy obiekt lub zleca budowę na zakupionym gruncie), a następnie przekazuje mu ją do użytkowania.
Wykorzystanie zaawansowanych struktur leasingowych umożliwia pozyskanie nieruchomości, przy jednoczesnym uniknięciu wszystkich mankamentów, związanych z zakupem i wpisaniem do swojej ewidencji kosztownego środka trwałego.

Podstawowe zalety leasingu nieruchomości:
 • Optymalizacja bilansu leasingobiorcy
  • struktura off-balance (leasing operacyjny),
  • zwiększenie płynności majątku leasingobiorcy,
  • odzyskanie środków pieniężnych, które w przeszłości zostały zamrożone w inwestycje w nieruchomości (leasing zwrotny).
 • Wsparcie strategii podatkowej leasingobiorcy (najważniejsze efekty podatkowe mają najczęściej charakter długoterminowy).
 • Wsparcie strategii poprawy efektywności wykorzystania nieruchomości.
 • Doradztwo firmy leasingowej
  • analiza strategii finansowej i podatkowej leasingobiorcy,
  • doradztwo w zakresie zasad obrotu nieruchomościami,
  • doradztwo techniczne,
  • organizacja procesu budowlanego.
 • Udział firmy leasingowej w procesie pozyskania efektywnych źródeł refinansowania transakcji.
^ do góry ^
© Broker ▪ Sp. z o.o. ▪ Rok założenia 1989 Designed by GoliWeb