BROKER Sp. z o.o. - kredyty, leasing, ubezpieczenia, samochody, nieruchomości kredyty... ubezpieczenia... leasing...     
Prościej niż w każdym banku
 
Refinansowy kredyt hipoteczny
   ▪ zawsze taniej,
   ▪ brak opłat,
   ▪ 2 dokumenty.


Kredyt hipoteczny
   ▪ Cele kredytu
   ▪ Kredytobiorca
   ▪ Okres kredytowania
   ▪ Oprocentowanie


Pożyczka hipoteczna
   ▪ Cele kredytu
   ▪ Kredytobiorca
   ▪ Okres kredytowania
   ▪ Wysokośc kredytu
   ▪ Spłata kredytu
   ▪ Zabezpieczenie
   ▪ Udogodnienia
   ▪ Oprocentowanie


Kredyt konsolidacyjny
   ▪ Cele kredytu
   ▪ Kredytobiorca
   ▪ Okres kredytowania
   ▪ Wysokośc kredytu
   ▪ Spłata kredytu
   ▪ Zabezpieczenie
   ▪ Udogodnienia
   ▪ Oprocentowanie
Kredyt hipoteczny to:
 • Możliwość sfinansowania 100% wartości rynkowej nieruchomości
 • Możliwość finansowania zakupu mieszkania (rynek pierwotny i wtórny), dokończenia budowy nieruchomości, remontu domu lub mieszkania, zakupu działki, spłaty kredytu hipotecznego w innym Banku oraz refinansowanie wydatków poniesionych na cele budowlano-mieszkaniowe
 • Długi okres kredytowania nawet do 32,5 roku
 • Wybór walut - CHF, EUR, USD lub PLN przy bardzo korzystnym oprocentowaniu
 • Nominalne promocyjne oprocentowanie już od 5,3% w PLN
 • Przy spłacie kredytu zaciągniętego w innym banku
  - 0% prowizji!
 • Procedura uproszczona
  - nie musisz czekać w kolejce na zaświadczenie z US i ZUS - nie są nam potrzebne nie musisz przedstawiać nam zaświadczenia o dochodach wystarczy nam Twoje słowo*
 • Akceptacja wszystkich Ľródeł dochodów *) dotyczy kredytu hipotecznego, dla kwoty kredytu <150 tys. zł, wkład własny min. 30%
Umożliwiamy:
 • Łączenie dochodów z osobami trzecimi
 • Wcześniejszą, całkowitą bądĽ częściową, spłatę kredytu
 • Zmianę waluty kredytu dowolną ilość razy
 • Podwyższenie kwoty kredytu w trakcie jego spłaty
 • Zawieszenie spłaty rat kapitałowych nawet do 30 miesięcy
 • Zmianę sposobu zabezpieczenia
 • Uzyskanie kredytu bez poręczycieli
^ do góry ^


CELE KREDYTU:
 • Nabycie domu jednorodzinnego lub letniskowego, lokalu mieszkalnego, działki budowlanej lub rekreacyjnej, garażu i lokalu użytkowego (lub udziału w prawie własności tych nieruchomości) na rynku wtórnym
 • Nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej lub rekreacyjnej (lub udziału w tych prawach)
 • Budowa, dokończenie budowy, odbudowa, rozbudowa, przebudowa domu jednorodzinnego, domu letniskowego, garażu, lokalu użytkowego, remont nieruchomości
 • Przebudowa pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkaniowe
 • Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym
 • Spłata kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe w innym banku
 • Przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu
 • Przekształcenie spółdzielczego prawa do garażu lub lokalu użytkowego w odrębną własność
 • Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu
 • Nabycie lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - na rynku pierwotnym
 • Nabycie nieruchomości od gminy
^ do góry ^


KREDYTOBIORCA - OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA:
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo obcego państwa,
 • miejsce zamieszkania w Polsce potwierdzone w formie meldunku stałego bądĽ czasowego na okres nie krótszy niż okres spłaty,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku nieuregulowanego stosunku do służby wojskowej istnieje możliwość udzielenia kredytu, jeśli zostaną spełnione warunki określone przez Bank),
 • zdolność kredytową,
 • WIEK KREDYTOBIORCY - osoba, której dochody stanowią główne Ľródło spłaty kredytu, w dniu ostatecznej spłaty kredytu nie może przekroczyć 70 roku życia.
^ do góry ^


OKRES KREDYTOWANIA:
 • Maksymalny okres kredytowania wynosi 390 miesięcy (32,5 roku) - w przypadku kredytowania budowy domu jednorodzinnego, letniskowego, lokalu użytkowego lub garażu

 • Okres kredytowania liczy się od dnia podpisania umowy kredytowej i dzieli się na:
  okres wykorzystania kredytu związany z karencją w spłacie kapitału kredytu - maksymalnie 24 miesiące, od dnia podpisania umowy kredytowej,
  dodatkowy okres karencji, po zakończeniu okresu wykorzystania - maksymalnie 6 miesięcy
  okres spłaty - maksymalnie 360 miesięcy (30 lat) od dnia końca okresu wykorzystania kredytu i/lub dodatkowego okresu karencji

 • Maksymalny okres kredytowania wynosi 378 miesięcy (31,5 roku) - w przypadku pozostałych celów kredytowych

 • Okres kredytowania liczy się od dnia uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy i dzieli się na:
  okres wykorzystania kredytu związany z karencją w spłacie kapitału na 12 miesięcy, od dnia podpisania umowy kredytowej,
  dodatkowy okres karencji, po zakończeniu okresu wykorzystania - maksymalnie 6 miesięcy
  okres spłaty - maksymalnie 360 miesięcy (30 lat) od dnia końca okresu wykorzystania kredytu i/lub dodatkowego okresu karencji

 • Maksymalny okres karencji nie może przekroczyć 30 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej.
^ do góry ^


OPROCENTOWANIE KREDYTU

Atrakcyjność oferty kredytowej polega na szerokim wyborze produktu finansowego i jego dopasowaniu do potrzeb i możliwości kredytobiorcy. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od wniesionego przez Kredytobiorcę wkładu własnego

OPROCENTOWANIE
waluta /
wklad własny
<10%10%-30%30%-50%50%-70%>70%
PLN6,155,855,855,505,30
CHF2,792,792,392,191,59
EUR5,265,264,863,963,96
USD5,655,655,455,455,05

^ do góry ^
© Broker ▪ Sp. z o.o. ▪ Rok założenia 1989 Designed by GoliWeb