BROKER Sp. z o.o. - kredyty, leasing, ubezpieczenia, samochody, nieruchomości kredyty... ubezpieczenia... leasing...     
Prościej niż w każdym banku
 
Kredyt samochodowy
   ▪ Kredytobiorca
   ▪ Cel kredytu
   ▪ Okres kredytowania
   ▪ Wysokość kredytu
   ▪ Wymagania
   ▪ Oprocentowanie
   ▪ Spłata kredytu
   ▪ Zabezpieczenie
   ▪ Udogodnienia


Kredyt samochodowy to:
 • Możliwość zakupu samochodu nowego lub używanego dowolnej marki, motocykli i skuterów
 • Możliwość skredytowania auta sprowadzonego z zagranicy
 • Możliwość zakupu pojazdu od osoby fizycznej
 • Możliwość zaciągnięcia kredytu w PLN, CHF, EURO lub USD
 • Nominalne oprocentowanie od 4,99% w PLN
 • Okres kredytowania od 6 miesięcy do 8 lat
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia pakietowego AC, OC, NW
 • Procedura uproszczona na samochody do 14 lat
W kredycie można:
 • Skredytować pełną wartość pojazdu
 • Uzyskać kredyt bez poręczycieli
 • W trakcie spłaty zamienić samochód na inny
 • Wcześniej spłacić kredyt bez odsetek
 • Zmienić walutę, w której rozliczany jest kredyt


KREDYTOBIORCA

Kredytobiorcą mogą być:
 • osoby fizyczne otrzymujące wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, kontraktów
 • emeryci i renciści, oraz osoby uzyskujące świadczenia przedemerytalne
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą niezależnie od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym, (zarówno osoby prowadzące książkę przychodów i rozchodów, jak i osoby płacące zryczałtowany podatek dochodowy lub rozliczające się w formie karty podatkowej),
 • osoby uzyskujące dochód z tytułu najmu lub dzierżawy,
 • rolnicy
 • spółki cywilne
 • jednostki nie posiadające osobowości prawnej
 • spółki prawa handlowego
^ do góry ^


Przedmiot kredytowania

Zakup nowych lub używanych samochodów osobowych, ciężarowych lub osobowo-ciężarowych, o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, motocykli i skuterów
^ do góry ^


Okres kredytowania

Spłatę kredytu można rozłożyć na okres do 8 lat.
W przypadku kredytowania samochodów używanych wiek pojazdu nie może przekraczać 16 lat w momencie spłaty ostatniej raty. Dla samochodów, które nie spełniają tego warunku, zaproponujemy specjalną procedurę uproszczoną.
^ do góry ^


Wysokość kredytu i wpłata własna

Istnieje możliwość skredytowania pełnej wartości pojazdu. Wysokość kredytu zależy od wartości i wieku pojazdu oraz dochodów Kredytobiorcy.
Dla samochodów nie starszych niż 5 lat istnieje możliwość skredytowania pełnej wartości pojazdu.
W przypadku pojazdów starszych niż 5 lat wpłata własna wynosi od 10% ceny samochodu. Wysokość wymaganej wpłaty własnej zależy od roku produkcji i ceny pojazdu oraz źródła i wysokości dochodu Kredytobiorcy.
^ do góry ^


Wymagana zdolność kredytowa

Możliwe jest łączenie dochodów ze współmałżonkiem, innym członkiem rodziny lub osobą obcą pod warunkiem wspólnego zameldowania i prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. Kredytobiorca posiada zdolność kredytową jeżeli dochód dyspozycyjny netto gospodarstwa domowego (dochód po spłacie zobowiązań, w tym miesięcznej raty wnioskowanego kredytu) nie jest niższy niż:

700 złosoba samotna
850 złgospodarstwo domowe składające się z 2 osób
1000 złgospodarstwo domowe składające się z 3 osób
1150 złgospodarstwo domowe składające się z 4 bądź
więcej osób (+ 150 zł na każdą kolejną osobę)

^ do góry ^


Oprocentowanie kredytu

Waluta kredytu Oprocentowanie kredytu
PLNod 4,99%
EURod 7,99%
CHFod 6,36%
USDod 7,09%

^ do góry ^


Spłata kredytu

Kredyty samochodowe są spłacane w systemie równych rat kapitałowo-odsetkowych. W przypadku kredytu nominowanego wyrażona w złotówkach kwota wnioskowanego przez Klienta kredytu jest przeliczana na franki szwajcarskie, dolary amerykańskie lub euro według obowiązującego w dniu uruchomienia kredytu kursu kupna waluty obcej ustalonego przez Bank w dniu uruchomienia kredytu. Kredytobiorca co miesiąc spłaca ratę określoną w CHF, USD lub EUR, wpłacając na konto banku odpowiednią ilość złotówek, wyliczoną według kursu sprzedaży waluty, do której nominowany jest kredyt:
  obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku
  lub obowiązującego w odpowiednim dniu w BRE Banku
Informacje o Banku, którego kurs powinieneś wziąć pod uwagę znajdziesz w umowie kredytowej
^ do góry ^


Zabezpieczenie kredytu
 • przewłaszczenie w części 49/100 pojazdu samochodowego na rzecz Banku
 • cesja praw na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia AC pojazdu
 • depozyt karty pojazdu dla pojazdów samochodowych posiadających kartę pojazdu.
^ do góry ^


Dodatkowe udogodnienia i możliwości
 • procedura uproszczona już od 0% wpłaty własnej,
 • atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe,
 • zmiana waluty, w której zaciągnięty był kredyt w trakcie trwania umowy kredytowej,
 • całkowita lub częściowa wcześniejsza spłata kredytu bez odsetek,
 • zmiana samochodu na inny w trakcie spłaty kredytu.
© Broker ▪ Sp. z o.o. ▪ Rok założenia 1989 Designed by GoliWeb